‘О’ које задаје главобоље

У претходној школској години издвојила су се три проблема у изговору енглеског језика код основаца и средњошколаца:

1) речи које садрже слово ‘о’ које се чита као кратко а /а/;

2) речи са ‘au’ комбинацијом слова која се чита као у француском са дугим о /о:/ или кратким o /о/ и

3) silent letters (слова која се пишу у речима, али се не изговарају).

 

1) Невероватна је тенденција  ученика да наставе да погрешно читају речи које се пишу са ‘о’, а изговарају са /а/, и поред непрестаног исправљања од стране наставника. Речи које им задају главобоље из текста у текст су: some (и сличне: someone, something, sometimes), money, month, Monday, glove, worry, love (и проистекло lovely), London, monk, company, ton, done, mother, brother, Mom (AmE), son, dove, discover, cover, sponge, won (изговор као у броју one), does, come, onion, oven, nothing, comfort (наравно и comfortable, прво ‘о‘ се чита као /а/), front, confront (друго ‘о’ је у питању), other,…

И комбинација ‘ou’ може дати изговор кратког а /а/: tough, enough, rough, couple,…

Као потпроблем, збуњује их ‘o’ удружено са ‘u’ или ‘w’, где нису сигурни читају ли се са /au/ или /ou/:

/au/: cow, sound, profound, found, round, around, now, how, vow, row (у значењу quarrel), down, mouth, mouse, our, shout, count, allow, owl, out,… наспрам:

/ou/: know, flow, row (a line of something, низ), low, own, below ,…

Додуше, лако прихватају амерички изговор дугог а /а:/ у речима које садрже слово ‘о’, а које Британци изговарају са кратким /о/:

God -/god/, BrE //ga:d/, AmE

got – /got//ga:t/

job – /džob//dža:b/

kip-slobode

rock – /rok//ra:k/

hot – /hot//ha:t/

stop – /stop//sta:p/…

 

2) Приметно се спетљају и при покушају да изговоре речи које почињу словном комбинацијом ‘au’, или је садрже у себи. Претпостављам да истовремено уче француски, проблема не би било, јер се та комбинација и у поменутом језику чита са дугим о /о:/ или кратким о /о/.

ajfelova-kula

Чешће коришћене речи у енглеском језику које садрже ‘au’ комбинацију, изговарају се:

а) са кратким о /о/: Austen, Australia, Austria;

б) са дугим о /о:/: August, audio, auburn, Auckland, auction, audible, audience, aura, authentic, author, authoritative, authority, autobiography, autocrat, autograph, automatic, autonomy, autopilot, autopsy, autumn, auxiliary, cause, caught…

 

 

3) Треба обратити пажњу и да се у свакодневним речима нека слова не читају (њих зовемо silent letters): wrong, write, answer, which, receipt, knock, know, climb, Wednesday, who, bomb, chemistry, honest.

Једна осмакиња је питала зашто не сматрамо и ‘е’ из речи write за silent letter, а не само ‘w’, јер ни ‘е’ се не изговара. Разлог је тај што слово ‘е’, иако се не чује, игра кључну улогу у изговору те речи. Без њега, реч би се писала и читала writ /rit/, а уз ‘е’ се пише и чита write /rajt/. Можемо то упоредити са речима cut /kat/- сећи и cute /kju:t/- сладак. Овде је очигледно једно ‘е’ одиграло битну улогу у промени изговора и значења целе речи иако се само не изговара.

 

Напомена: Због недостатка правих симбола (попут оних из речника) за кратко а и о, за глас schwa, као и за глас џ, искористила сам најприближније могуће симболе.

 

 

 

Замена сугласника

Нису само самогласници (вокали), предмет грешака у изговору. И сугласници (консонанти) задају муке невештим говорницима енглеског језика. На основу своје праксе могла бих да тврдим да наш народ нема проблем са изговором тих гласова, али зато Немци, Французи, Арапи сити изломише језик у покушајима да изговоре одређене консонанте.

Сетите се британске серије „Ало, ало“ где се исмева француски изговор енглеског језика. Једна од реченица коју изговара мадам Фани: „Give me Z book“ осликава неспретан покушај Француза да изговоре члан the (правилно би било изговорити глас З са језиком између зуба).

Мадам Фани

Арапи, барем они египатски, чудо су од народа. Зарад развоја туризма, проговорили су на готово свим светским језицима. То што их с времена на време теже разумемо због лошијег изговора, њих не брине много.

Током моје посете храму Карнаку у Луксору, пре неких десетак година, водич је почео да описује храм овим речима: „Z sickness of zis wall …“  Ту сам већ престала да га пратим размишљајући како то да је зид болестан. Тек сам заменом њиховог погрешног З у З између зуба и С у С између зуба, схватила да је причао о дебљини зида (The thickness of this wall…).

Другом приликом, кума, која је путовала са мном, и ја куповале смо кекс у продавници преко пута нашег хотела у Хургади, где продавцу баш и није ишао рачун од руке. Збунио се кад је требало вратити кусур, па му је моја кума рекла суму коју треба да нам врати: „Thirty-three pounds“. Сад нас је тек гледао бледо, мени није било јасно зашто, али се кума досетила да обрне правилно у њихово: „Serty sree pounds!“ На то је трговац, коме је очигледно лакнуло, изговорио: „Аааааа……!“ и вратио кусур.

На плажи смо за друштво имале средовечну госпођу из Шапца. Она је била предмет нескривених погледа једног постаријег Арапина. Он је, у жељи да се приближи нашој земљакињи, а мислећи да нам је то мајка, пришао, показао на њу и питао нас: „Mazr?“ (mother). Њој је то звучало као Маза, па му изненађујуће кокетно добаци: „А ти си мој Луња“. Њено разумевање и бољег енглеског било је дискутабилно, а тек са његовим изговором да и не помињемо. Он се, с друге стране, могао само смешкати на њен матерњи језик.

Од мужа, који је путовао по Немачкој, добила сам потврду да и Немци себи поједностављују изговор енглеских гласова на готово истоветан начин као народи чије сам изговоре претходно илустровала. Па се ви сад споразумејте у преображавању погрешних гласова у правилне.

Дуги и кратки вокали

Као испомоћ у утврђивању кратких и дугих вокала у енглеским речима (а дужину вокала обрађујемо на крају сваког Unit-а у уџбеницима Project 2, 3, 4 и 5, за пети, шести, седми и осми разред) може да послужи и текст који смо као студенти добили на факултету на часу Методике за наш будући рад са ученицима. Текст, тачније писмо једног незадовољног италијанског туристе, садржи примере грешака у дужини вокала и последичних неспоразума. O лошем правопису, spelling-у i граматици овде неће бити речи. Иако духовит, текст треба схватити озбиљно, као опомену да се води рачуна о правилном изговору.

Dear Signore Dirrettore,

Now I am tella you a story how I was treated at your hotella. I am comma from Roma as tourist to London and stay as y younga christian man аt your hotella.

When I comma in my room I see there is no shit in my bed. How can I sleep with no shit in my bed?

So I calla down to receptione and tella: „I wanna shit!“

They tella me: „Go to toilet.“

I say „no, no. I wanna shit in my bed.“

They say: „You better not shit in your bed you sonnawabitch!“

What is a sonnawabitch?

I go down for breackfast into ristorante, I order bacon and eggs and two pisses of toast. I getta only one piss of toast. 

I tella waitress, and pointa of toast: „I wanna piss.“

She tella me „go to toilet“.

I say: „No, no. I wanna piss on my plate!“.

She then say to me: “ You bloody hella not piss on the plate, you sonnawabitch!“

What is a sonnawabitch?

Later I go for dinner in your ristorante.

Spoon and knife is laid out, but no fock.

I tella waitress: „I wanna fock!“

and she tella me: “ Sure everybody wanna fock!“

I tella her: “ no, no. You dont understand me. I wanna fock on the table!“

She tella me: “ So you sonnawabitch wanna fock on the table? Get your ass outa here!“

So I go to receptione and I ask for bill.

I no wanna stay in this hotella no more.

When I heve paid the bill, the portier say to me: “ Thank you and peace on you“.

I say: „Piss on you too, you sonnawabitch! I go back to Italy! I never comma stay at your hotella,“

your sonnawabitch!

SINCERELY,“

images

За оне којима је било тешко да пропрате шта је италијански господин желео да каже, а шта је у ствари рекао, ево појашњења:

  • У првом неспоразуму хтео је да затражи постељину, чаршаве за кревет (SHEET, са дугим И), а тражио је SHIT (са кратким И).
  • У другом неспоразуму хтео је парче, кришку тоста (a PIECE of toast, са дугим И), а у незнању употребио кратко И и добио PISS (уринирати).
  • Екстремни неспоразум избија када му је затребала виљушка (FORK, са дугим О), а он затражио FOCK (са кратким О), што би била неправилна варијанта навелико познате речи FUCK.
  • Ништа културнији није био ни при поздраву приликом одласка. Рецепционар му је пожелео: „Мир с тобом“ (Peace on you), a он је скраћивањем вокала отпоздравио: “ Уринирам на тебе“ (Piss on you). Уздржала сам се од нашег еквивалентног уличног превода последњег израза.

(Извињавам се свим читаоцима на употреби срамотних речи на енглеском језику, али све је то у научне сврхе.)